Anbieter Tarifname Bewertung Netz Preis
pro Monat
Fest
netz
intern D1 D2 E+ o2 SMS Internet Laufzeit Mehr
1und1 All-Net-Flat 29,99 €
+ einmalig
0 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,20
Cent
0 Cent 24 Monate
Simyo All-Net Flats 19,90 €
+ einmalig
0 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0 Cent 24 Monate
Congstar Smart 100 19,99 €
+ einmalig
0 €
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,00
Cent
0 Cent 1 Monat
Phonex All-in Flat 27,90 €
+ einmalig
29.9 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,10
Cent
0 Cent 1 Monat
Phonex All-in M 9,95 €
+ einmalig
29.95 €
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0 Cent 1 Monat
Phonex All-in S 7,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0 Cent 1 Monat
All-in 50 7,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0 Cent
All-in 100 9,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0 Cent 1 Monat
All-in 200 24,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0 Cent 1 Monat
Base Prepaid 0,00 €
+ einmalig
19.9 €
0,19
Cent
0,00
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,00
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0
Cent
Flat
10,00 €
Prepaid
Congstar Kombi Flat 9,99 €
+ einmalig
0 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0
Cent
Flat
9,90 €
24 Monate
Congstar Full Flat 59,99 €
+ einmalig
0 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,19
Cent
0
Cent
Flat
9,90 €
1 Monat
Congstar Surf Flat 1 9,99 €
+ einmalig
9.99 €
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0 Cent 24 Monate
Congstar Surf Flat 2 14,99 €
+ einmalig
9.99 €
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0 Cent 24 Monate
T-Mobile Call & Surf Mobil L 49,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
maXXim friends4free 0,00 €
+ einmalig
9.95 €
0,09
Cent
0,00
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0
Cent
Flat
9,95 €
Prepaid
T-Mobile Call M Netzintern 24,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,29
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0
Cent
Flat
9,95 €
24 Monate
T-Mobile Call M Festnetz 24,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0
Cent
Flat
9,95 €
24 Monate
T-Mobile Call L 34,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0
Cent
Flat
9,95 €
24 Monate
Complete Mobil S 29,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Complete Mobil M Netzintern 49,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,29
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Complete Mobil M Festnetz 39,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Complete Mobil L 49,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Complete Mobil XL 89,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
T-Mobile Call & Surf Mobil XS 19,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
T-Mobile Call & Surf Mobil S 29,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
T-Mobile Call & Surf Mobil M Netzintern 39,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,29
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
T-Mobile Call & Surf Mobil M Festnetz 39,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Vodafone SuperFlat Festnetz 9,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
19
Cent
Flat
9,99 €
24 Monate
Vodafone SuperFlat Mobil 9,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Vodafone SuperFlat 29,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Vodafone SuperFlat Allnet 79,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
o2 Mobile Flat 20,00 €
+ einmalig
25 €
0,00
Cent
0,00
Cent
0,15
Cent
0,15
Cent
0,15
Cent
0,00
Cent
0,19
Cent
0
Cent
pro MB
24 Monate
o2 Blue 100 20,00 €
+ einmalig
25 €
0,29
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0 Cent 24 Monate
o2 Blue 250 30,00 €
+ einmalig
29.99 €
0,29
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0 Cent 24 Monate
surf.ROYAL All-in M light 200 9,95 €
+ einmalig
24.95 €
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0 Cent
surf.ROYAL iPhone 19,95 €
+ einmalig
9.95 €
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0,19
Cent
0 Cent 24 Monate
Telekom Flat Smart 25,00 €
+ einmalig
25.95 €
0,29
Cent
0,00
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0 Cent 24 Monate
Flat 4 You 35,00 €
+ einmalig
25.95 €
0,29
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0,29
Cent
0,29
Cent
0,00
Cent
0 Cent 24 Monate
Simply friends4free 0,00 €
+ einmalig
9.95 €
0,09
Cent
0,00
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0,09
Cent
0
Cent
Flat
9,95 €
Prepaid
Simply clever 0,00 €
+ einmalig
9.95 €
0,08
Cent
0,00
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0,08
Cent
0
Cent
Flat
7,95 €
Prepaid